Видеонаблюдение

Фирмата извършва доставка, монтаж и поддръжка на системи за видеонаблюдение и контрол на достъп.